Koning Arthur

Datum Tijd
donderdag 22 maart 2018 19:30 - 22:00

Koning Arthur (bron: Wikimedia)

– een lezing door Frank Brandsma
– toegang gratis
– aanvang 20.00 uur
– locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

Verhalen over koning Arthur zijn er volop, maar heeft hij eigenlijk wel bestaan? En zo ja, waar en wanneer dan? Deze vragen zullen centraal staan in de lezing, waarbij archeologische kennis wordt gecombineerd met tekstuele bronnen.

Tevens vindt op deze avond de reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, voorafgaand aan de lezing. (Let op, de datum is wederom veranderd omdat op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen zijn!)

In de nieuwsbrief van maart vindt u meer informatie over deze lezing.