Halve maan

Prinses Beatrixstraat

In Woerden werden de stadswallen geslecht in de 2e helft van de 19e eeuw. Aan de toenmalige stadswallen lagen kleine vooruitgeschoven verdedigingsposten, genaamd ravelijnen. Een van die ravelijnen was erop gericht om de weg naar Linschoten onder controle te houden, d.w.z. in het schootsveld te houden. Later is dit ravelijn omgebouwd tot een zg. halve maan. De huidige Prinses Beatrixstraat in Woerden heette daarom eerder Halve Maansstraat.

Bronnen:
a. De straatnamen van Woerden, W.R.C. Alkemade en L.Cl.M. Peters, Stichts-Hollandse Bijdragen 17, Woerden 1996, pag. 32
b. Hein Douqué