Hoge boom

Hoge Boom

Een klein buurtschapje in Woerden aan de kruising van de ’s-Gravesloot en de Grecht bij de waterwinning. Het buurtschapje is onlangs geheel weer gerestaureerd. Het buurtschap ontleent zijn naam aan een smalle hoge brug die eertijds over de Grecht lag. Thans ligt er een veerpontje. Zo’n hoge brug werd vroeger ook “hoge boom” genoemd. Aanvankelijk was deze benaming begrijpelijk: om de juiste hoogte te bereiken werd de oever flink opgehoogd of er werden palen in het water gezet met een
dwarsbalk. Hierover kon men een boom of brede plank leggen en de brug was gereed. De plank kon men bereiken via enkele treden of een trapje, zodat men hoog boven het water de overkant kon bereiken. Deze hoogte had men nodig om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen. Vroeger was het aantal bruggetjes zo groot dat het Groot Waterschap van Woerden hier paal en perk aan stelde. Bij een algemene keur van 16 oktober 1562 was hun goedkeuring vereist voor bruggen over de boezemwateren.

Bronnen:
a. De straatnamen van Woerden, W.R.C. Alkemade en L.Cl.M. Peters, Stichts-Hollandse Bijdragen 17, Woerden 1996, pag. 90
b. item over kwakelbrug in Harmelen