De bieb onder water (2)

Kom woensdag 31 januari naar de bieb in Woerden. In het kader van de tentoonstelling ‘De bieb onder water’ organiseren de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en ProBiblio die dag een ‘coole’ Minecraft workshop! Minecraft Workshop Hou jij van lego? Hou … Lees verder →

De Bieb onder water

WATER ALS WAPEN We spreken 1672, het Rampjaar. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV valt met zijn gigantische leger ons land binnen. Het volk is redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar dan: De Hollanders hebben een geheim wapen… … Lees verder →

De afdelingsnamen van Weddesteyn

Het Zuwe Zorgcentrum aan het Hofplein heette vroeger verzorgingshuis Weddesteijn. De toenmalige directeur, Hein Douqué, heeft de namen van de afdelingen van Weddesteijn zo veel mogelijk vernoemd naar locaties in en rond Woerden waarvan de namen in onbruik zijn geraakt, … Lees verder →

De SHHV vraagt ANBI-status aan

De SHHV heeft besloten om de ANBI-status aan te vragen, zodat giften aftrekbaar worden voor de belasting. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur kreeg hierover de laatste tijd regelmatig vragen van onze leden, die wel wat meer aan … Lees verder →

Necrologie Nico Plomp door het CBG

Gedurende 26 jaar heeft Nico Plomp, een van de oprichters van onze vereniging, bij het Centraal Bureau voor Genealogie (thans Centrum voor familiegeschiedenis) gewerkt. Het CBG heeft een necrologie geschreven die op hun website is verschenen. Aan het slot is … Lees verder →

Nico Plomp overleden

Op 4 juli jl. overleed Nico Plomp, medeoprichter van onze vereniging. Onze wortels reiken zestig jaar terug in de historie en sindsdien onderscheidt de SHHV zich in het ontsluiten van historie – in brede zin – voor een ieder die … Lees verder →

Dagboeken van Han Gerritse weer verkrijgbaar

Bij de boekentafel van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging en ook bij het Toeristen Informatiepunt (TIP) is het boek ‘Dagboeken over de oorlogsjaren 1940/1945’ geschreven door Han Gerritse en samengesteld door Dim Gerritse weer verkrijgbaar. Het is een van de weinige … Lees verder →

Vlaggen in Woerden?

In veel plaatsen wordt op feestelijke dagen trots gewapperd met een eigen plaatselijke vlag. In Woerden is dat (nog) niet het geval. Alvorens we dat gaan doen, moeten we het eerst eens worden hoe de Woerdense vlag er uit ziet.

12