Wijziging van de statuten

Het bestuur heeft een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven op 14 december 2017 in verband met een voorstel tot wijziging van de statuten. Met deze wijziging wilhet bestuur de zogeheten ANBI-status te verkrijgen voor de SHHV.

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. Inmiddels zijn de statuten bij de notaris gepasseerd. Een dezer dagen gaat de aanvraag naar de belastingdienst.

Een pdf van de gewijzigde statuten kunt u hier bekijken.