Woerden

SHB-40A Woerden binnen de stadsgracht (2e druk)

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld

shb40a

OP 19 MEI 2016 IS DE TWEEDE DRUK VAN “WOERDEN BINNEN DE STADSGRACHT” VERSCHENEN.

Dit is een heruitgave van het boek met dezelfde titel uit 2013. Een aantal foto’s is geactualiseerd naar de situatie van 2016. Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 of 2016 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-40 Woerden binnen de stadsgracht

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld.

shb40Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-38 Verhalen rond de Broekmolen

Verhalen rond de Broekmolen - Een bijzonder gemaal met speciale bewoners.

shb38In twee delen worden behandeld: Landschap, geschiedenis en beheerders van de Broekmolen en de periode van de Tweede Wereldoorlog. Achterin het boekje zijn een speciale Molenwandelroute (8km) en een molenfietsroute (34 km) opgenomen. Lees verder →

Bekijk details

SHB-36 Een veilig slaapvertrek

Een veilig slaapvertrek - Kasteel Woerden 600 jaar, 1410-2010

shb36In hoofdstuk 1 worden de geschiedenis en de functies van het kasteel sinds zijn ontstaan beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de bouwgeschiedenis gepresenteerd. In het boek zijn ook nog tien kortere teksten opgenomen die een beeld schetsen van een bijzondere gebeurtenis, waarin het kasteel door de eeuwen heen een rol heeft gespeeld. Lees verder →

Bekijk details

SHB-35 Een goed gevuld pakhuis

Een goed gevuld pakhuis - De geschiedenis van ruim vierhonderd jaar onderwijs in Woerden van ca. 1500 tot 1920.

shb35In negen hoofdstukken wordt de geschiedenis van het onderwijs in Woerden sinds ca. 1500 aan de hand van archiefbronnen beschreven. Er is ruim aandacht voor ontstaansgeschiedenis van het onderwijs, de schoolgebouwen en de financi Lees verder →

Bekijk details

SHB-34 Veen-land Water-land

Veen-land Water-land - Honderd eeuwen landschap in de Venen

shb34In acht hoofdstukken worden de geologische, natuurlijke en cultuur-historische ontwikkelingen sinds de laatste ijstijd van het veengebied tussen Amstelveen, Bodegraven en Woerden beschreven. Het laatste hoofdstuk geeft een blik op de toekomst op grond van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Lees verder →

Bekijk details

SHB-33a Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst)

Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst) - Woerden in 1832 Grondgebruik en eigendom. alleen tekst

shb33a Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de acht gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft. Lees verder →

Bekijk details

SHB-33 Kadastrale Atlas Woerden 1832

Kadastrale Atlas Woerden 1832 - Woerden in 1832 Grondgebruik en eigendom, tekst, tabellen en kaarten

shb33Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de acht gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft: Barwoutswaarder, ‘s-Gravesloot, Kamerik Houtdijken, Kamerik Mijzijde, Rietveld, Teckop, Woerden en Zegveld. Lees verder →

Bekijk details

SHB-30 Het spoor terug

Het spoor terug - bezetting en bevrijding van Woerden

shb30In 16 hoofdstukken worden allerlei facetten van het laatste jaar van de tweede wereldoorlog in Woerden (organisatie van het verzet, sabotage, politie, Joden, gaarkeuken, bevrijding en Volks Herstel) belicht. Als basis heeft het persoonlijke archief van Frans Schrijver, huisarts en verzetsleider in Woerden gediend, aangevuld met informatie uit andere archieven en mondelinge informatie. Lees verder →

Bekijk details

SHB-29 De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland

De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland -

shb29Op chronologische wijze wordt in 16 hoofdstukken het ontstaan en de ontwikkeling van de lutherse kerk in Woerden beschreven. Vanaf Jan de Bakker, (geboren omstreeks 1500) tot 1998 wordt aan de hand van de achtereenvolgende predikanten een schets gegeven van de ontwikkelingen in de lutherse gemeente in het kader van de ontwikkelingen in Woerden en Europa. Lees verder →

Bekijk details