Woerden

SHB-40A Woerden binnen de stadsgracht (2e druk)

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld

shb40a

OP 19 MEI 2016 IS DE TWEEDE DRUK VAN “WOERDEN BINNEN DE STADSGRACHT” VERSCHENEN.

Dit is een heruitgave van het boek met dezelfde titel uit 2013. Een aantal foto’s is geactualiseerd naar de situatie van 2016. Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 of 2016 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-40 Woerden binnen de stadsgracht

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld.

shb40Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-33a Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst)

Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst) - Woerden in 1832 Grondgebruik en eigendom. alleen tekst

shb33a Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de acht gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft. Lees verder →

Bekijk details

SHB-29 De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland

De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland -

shb29Op chronologische wijze wordt in 16 hoofdstukken het ontstaan en de ontwikkeling van de lutherse kerk in Woerden beschreven. Vanaf Jan de Bakker, (geboren omstreeks 1500) tot 1998 wordt aan de hand van de achtereenvolgende predikanten een schets gegeven van de ontwikkelingen in de lutherse gemeente in het kader van de ontwikkelingen in Woerden en Europa. Lees verder →

Bekijk details

SHB-27 De straatnamen van Woerden

De straatnamen van Woerden - Verklaring van alle bestaande straatnamen in Woerden, Kamerik en Zegveld.

shb27Na een inleiding over de geschiedenis van de naamgeving van straten in Woerden, Kamerik en Zegveld volgt voor deze drie plaatsen van elke straatnaam de ligging en een korte verklaring. Lees verder →

Bekijk details

SHB-25 Op de Hoogte blijven

Op de Hoogte blijven - De Bonaventurakerk en de relatie tussen religieuze functie en vorm van de neogotische architectuur in de 19e eeuw

shb25Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (en de toen uitgevoerde restauratie) van de Bonaventurakerk, werd deze publicatie gerealiseerd. In vier hoofdstukken wordt achtereenvolgens een beeld geschetst van de geschiedenis van de parochie Woerden (die veel ouder is dan de kerk), de geschiedenisperiode waaraan de kerk zijn bouwvorm te danken heeft, de Lees verder →

Bekijk details

SHB-23 Waakzaam in Woerden

Waakzaam in Woerden - de gemeentepolitie 1813-1993

shb23In dit boek wordt het ontstaan van het gemeentelijke politiekorps vanaf 1813 beschreven. Er wordt een blik gegeven in het dagelijks leven in het negentiende-eeuwse Woerden. Door de grote veranderingen na de tweede wereldoorlog heeft de gemeentepolitie zich kunnen ontwikkelen tot een modern korps met nieuwe technieken en taken. In 1993 ging de gemeentepolitie Woerden op in de Regiopolitie. Lees verder →

Bekijk details

SHB-21 Bevoogding en bevinding

Bevoogding en bevinding - Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930

shb21In dit boek wordt beschreven hoe zich een grote maatschappelijke verandering in de periode 1780-1930 in Nederland voltrok, die een einde maakte aan de oude Republiek. Was aanvankelijk de Hervormde Kerk de spil en een samenbindend element in de natie, anderhalve eeuw later was de bevolking verzuild en was de godsdienst een bron van verdeeldheid. Lees verder →

Bekijk details

SHB-20 Het Kasteel te Woerden

Het Kasteel te Woerden - Het gebouw, de geschiedenis, en de restauratie

shb20In vier hoofdstukken wordt de ontstaansgeschiedenis, de bouwhistorische beschrijving, de toestand van het kasteel omstreeks 1989 (de verschillende vertrekken, de binnenplaats en de kelders en gangen) en de restauratie (mede aan de hand van foto Lees verder →

Bekijk details

SHB-15 Album van Woerden en omstreken 1873

Album van Woerden en omstreken 1873 - 20 oorspronkelijke foto's met begeleidende tekst

shb15Facsimilé foto’s uit 1873, die voor het eerst in 1936 waren uitgegeven. Met begeleidende tekst uit 1975 van de hand van Nico Plomp. De foto’s met tekst geven een beeld van de situatie in Woerden in 1873. Lees verder →

Bekijk details
12