Historische Vereniging voor Woerden en Omgeving

SHB-08 Van achter de oude Schandpaal

Van achter de oude Schandpaal - Praatjes bij Plaatjes, historische ontwikkelingen Woerden,

shb08In een 36-tal hoofdstukken wordt een historische schets gegeven van (verdwenen) gebouwen, wijken, straten en van gebeurtenissen van Woerden door de eeuwen heen.Beschreven worden de oude stad, de oude en nieuwe vestingwerken, de stadspoorten, de verschillende kerken, de molen, de kazerne, de kruittoren, de Pensionaatsgebouwen het oude raadhuis, het Proveniershuis, het verkeer op de Rijn, het kasteel, het klooster, de spoorweg, de Singel, het Jaagpad, de Pannebakkerijen, de haven, de Jaarmarkt, de kaasmarkt en het opengooien van de stad (slechten van de wallen en dempen van de binnengracht) eind 19e eeuw. Lees verder →

Bekijk details

SHB-07 IJsselstein voor en na 1900

IJsselstein voor en na 1900 - Woord en beeld over de historische ontwikkeling gedurende het tijdvak 1880 - 1920

shb07Een beschrijving van het leven en de bedrijvigheid in IJsselstein in de periode van 1880-1920. In 20 artikelen wordt een beeld geschetst van het bestuur, de brandveiligheid, de geloofsbeleving, de beroepsbevolking en hun werk, straatnamen, het onderwijs, drankgelegenheden, het jaarlijkse openbare vermaak, het bezoek van de koningin in 1916, het wapen van IJsselstein en enkele advertenties uit 1909. Lees verder →

Bekijk details

SHB-06 Lopik nu

Lopik nu - 22 tekeningen van gebouwen en omgeving

shb0622 tekeningen van gebouwen en natuurlijke omgeving uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman van Lopik op 30 april 1969. Lees verder →

Bekijk details

SHB-05 Langs de Linschoten

Langs de Linschoten - Grepen uit de historische ontwikkelingen van Dorp en rivier

shb05Deze publicatie, naar aanleiding van een historische tentoonstelling in Linschoten, bevat 8 artikelen, over Else von Arnim, de laatste bewoner van het Huis te Linschoten, het riviertje, de oude Linschotenstroom, het politiereglement, de arts G. Rissink, die naar Transvaal emigreerde, de bouw van het gemeentehuis, het lager onderwijs in de eerste helft van de 19e eeuw en zaken rond de kerk gedurende de tachtigjarige oorlog. Lees verder →

Bekijk details

SHB-04 Schets van het Lager Onderwijs in Harmelen

Schets van het Lager Onderwijs in Harmelen - Een historische schets van het Lager Onderwijs van de 16e tot en met de 20e eeuw

shb04Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe openbare lagere school in Harmelen verscheen deze publicatie die een historische schets geeft van het lager onderwijs vanaf de 16e tot en met de 20e eeuw. De rol van de kerk, de staat, zowel landelijk als in Harmelen, het toezicht door de Utrechtse schoolopziener, de plaatselijke commissie van toezicht en de gemeenteraad. Lees verder →

Bekijk details

SHB-03 Prentwerk naar 18e eeuwse tekeningen van dorpen, kastelen en kerken in westelijk Utrecht.

Prentwerk naar 18e eeuwse tekeningen van dorpen, kastelen en kerken in westelijk Utrecht. - 55 afbeeldingen met tekst op zwaar kunstdrukpapier

shb03In 55 afbeeldingen wordt een beeld geschetst van gebouwen uit het Stichts-Hollandse grensgebied uit de 18e eeuw. De toelichtende (uiterst summiere) teksten zijn overgenomen uit Lees verder →

Bekijk details

SHB-02 Boreft in vroeger tijd

Boreft in vroeger tijd - Grepen uit de historische ontwikkelingen van Bodegraven

shb02Bij gelegenheid van de tentoonstelling ‘Van Romeins huisraad tot nieuw raadhuis’ werd in deze publicatie een serie artikelen over de historische ontwikkeling van Bodegraven gebundeld. Lees verder →

Bekijk details

SHB-01 Oranje en Montfoort

Oranje en Montfoort - Over de wortels van de Oranjes en Montfoort

shb01Ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem-Alexander in 1967 werd in deze eerste uitgave de afstamming van prins Willem-Alexander uit de Burggraven van Montfoort beschreven. Het gaat om een zogenaamde parenteelstaat, waaruit blijkt dat naast de Oranjes ook bijvoorbeeld Prins Hendrik en Prins Claus hun wortels in Montfoort hebben. Lees verder →

Bekijk details