Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen

SHB-31a Limes en Linie (herdruk)

Limes en Linie - twintig eeuwen verdedigingswerken tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel

Tot ca. 270 is de Rijn de grens van het Romeinse Rijk, de LIMES. De laatste dertig jaar is over die tijd uit opgravingen meer bekend geworden.
Tijdens de Middeleeuwen betwisten de graven van Holland en de bisschopen van Utrecht elkaar grote delen van de streek, leenmannen bouwen kastelen.
Daarna worden de steden machtiger. Ze krijgen muren, wallen, poorten en grachten. Water is nu een factor van belang in de verdediging.
Van Muiden naar de Biesbosch wordt tussen 1672 en 1815 een Waterlinie ingericht. Van deze linie zijn de beide Wierickes en de Wierickerschans nog goed bewaard.
Na de Franse aftocht in 1813 wordt het zwaartepunt van de verdediging aan de oostzijde van Utrecht gelegd en worden de bestaande vestingwerken overbodig. Lees verder →

Bekijk details

SHB-40A Woerden binnen de stadsgracht (2e druk)

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld

shb40a

OP 19 MEI 2016 IS DE TWEEDE DRUK VAN “WOERDEN BINNEN DE STADSGRACHT” VERSCHENEN.

Dit is een heruitgave van het boek met dezelfde titel uit 2013. Een aantal foto’s is geactualiseerd naar de situatie van 2016. Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 of 2016 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-33a Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst)

Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst) - Woerden in 1832 Grondgebruik en eigendom. alleen tekst

shb33a Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de acht gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft. Lees verder →

Bekijk details