Het Frankische Zwaard – lezing door Erik Verhelst Locatie: De Dam, Wilhelminaweg 70 te Woerden

Datum Tijd
dinsdag 27 september 2016 20:00 - 22:00

In januari 2012 is het uitgraven van een bouwput aan de Hogewoerd 3 archeologisch begeleid. Daarbij kwamen onverwacht delen van menselijke skeletten tevoorschijn, en een met zilver ingelegd zwaard. Dit blijken de resten te zijn van een begraafplaats uit de periode 700-730 na Chr., opmerkelijk genoeg in dezelfde tijd dat de missionaris Bonifatius preekte in Woerden. Het fraaie zwaard is een typisch slagzwaard, en het was vermoedelijk een bijgift in het graf van een  edelman die het Frankische gezag vertegenwoordigde.

Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief. 

Over de spreker: Drs. E.M.P. (Erik) Verhelst (30 november 1970) heeft provinciaal-Romeinse archeologie gestudeerd aan de UVA. Hij is sinds 1996 werkzaam in de archeologie, eerst voor de Hendrik Brunsting Stichting van de VU, en sinds 2007 voor RAAP Archeologisch Adviesbureau. Zijn specialisaties zijn de archeologie van het Gelderse rivierengebied en metaalvondsten.