Harmelen in de Tweede Wereldoorlog

Datum Tijd
dinsdag 29 april 2014 20:00 - 22:00

Een lezing door drs.ing. T. de Kruijf

In: ’t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen
Toegang gratis

Spitten in opdracht van de Moffen (bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

“Spitten in opdracht van de Moffen”
(bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse bezetter in Nederland duizenden verdedigingswerken aan. Een groot deel kwam langs de kust te liggen en maakte deel uit van de Atlantikwall. Minder bekend is dat in opdracht van de Duitsers ook in het binnenland linies werden aangelegd. Twee ervan lagen in Het Groene Hart en waren vooral herkenbaar aan de erbij horende onderwaterzettingen (inundaties). Met dit laatste kreeg ook Harmelen en omgeving in het voorjaar van 1944 te maken.
In de voordracht zullen de redenen voor de aanleg van de verschillende linies en het onderlinge verband aan de orde komen. Verder de opzet, samenstelling en de wijze van inunderen. Ook zal op de situatie rond Harmelen worden ingegaan met daarbij enkele jeugdherinneringen.

Drs. ing. T. de Kruijf, geboren in Harmelen, studeerde na zijn militaire loopbaan Geschiedenis in Leiden. Onder meer gaat zijn belangstelling – niet onbegrijpelijk – uit naar militaire geschiedenis en daarbij in het bijzonder de vestingbouwkunde. Als bestuurslid en medewerker van de Stichting Menno van Coehoorn houdt hij zich bezig met de beschrijving van voormalige verdedigingswerken in Nederland.