Het historische verhaal van Karel de Grote

Datum Tijd
maandag 2 juni 2014 20:00 - 22:00

Een lezing door prof.dr. P. Leupen, em. hoogleraar Universiteit van Amsterdam.

In: Ridderzaal, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden
Toegang gratis

Karel de Grote

Karel de Grote

Dit jaar is het 1200 jaar geleden dat Karel de Grote overleed. Dat wordt op diverse manieren in binnen- en buitenland herdacht.

De regering van Karel de Grote (768-814) is een uitzonderlijke, te ver vooruit reikende episode geweest in Vroegmiddeleeuws Europa. Karel en zijn raadgevers zagen het Frankische rijk als de belichaming van het imperium christianum, en zelfs als een kerkelijke gemenebest. Een term als ‘de Kerk Gods’, werd door hen gebruikt om aan te geven dat zij kerk en staat als één geheel zagen, waarbinnen de bisschoppen de hoeders van de moraal en van het rechte geloof waren en de wereldlijke heerser en zijn ambtenaren de materiële voorwaarden moesten scheppen om het voortbestaan van deze ideologische constructie te verzekeren.

Zijn opvolgers probeerden dit grootse idee vast te houden, maar onder andere de invallen van vreemde volken verhinderden dit. De intellectuele en culturele aspiraties van Karel en zijn hofkring stieten op de harde werkelijkheid. Het zou meer dan anderhalve eeuw duren voordat in Europa die fakkel weer werd overgenomen. Maar toen waren de politieke, sociale en economische omstandigheden niet meer dezelfde als in Karels tijd.

Piet (P.H.D.) Leupen (Goes 1939) was wetenschappelijk medewerker, eerst bij Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (thans NWO), en vervolgens bij de afdeling Middeleeuwse Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna hoogleraar en thans emeritus hoogleraar Algemene en Nederlandse Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij publiceerde onder meer over de relatie tussen Kerk en Staat in de middeleeuwen, stadsgeschiedenis, Jeruzalem en over de kruistochten. In 2009 verscheen bij Uitgeverij Home Academy: Het Tapijt van Bayeux, een hoorcollege over de geschiedenis van de slag bij Hastings, opgenomen op een dvd, in het kader van het Studium Generale van de Universiteit Leiden (ISBN 978-90-8530-038-0). Zijn laatste boek heeft als titel: De vergissing van Jezus. Het uitblijven van zijn koninkrijk en de gevolgen (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam). Nu bereidt hij een studie voor over de aartsengel Michaël.