Het Schrift in de Middeleeuwen

Datum Tijd
dinsdag 15 mei 2018 20:00 - 22:00

– een lezing door Jan Burgers
– toegang gratis
– locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

In onze Westerse cultuur is het schrift van fundamentele betekenis. Door middel van het schrift wordt kennis doorgegeven van de ene generatie op de andere, wordt het politieke en maatschappelijke debat gevoerd, het bestuur geregeld, worden wetten vastgelegd, en wordt nagedacht over de eigen geschiedenis en cultuur. Kortom, het schrift bepaalt voor een groot gedeelte ons leven en onze identiteit. De Westerse schriftcultuur is ontstaan in de Middeleeuwen. Na de neergang van het Romeinse gezag was in West-Europa ook het schrift grotendeels verdwenen.

Enkele eeuwen kende Europa voornamelijk een orale cultuur, waarin alle zaken mondeling werden geregeld. Maar vanuit de kloosters begon al snel de succesvolle herintroductie van het schrift, met als gevolg dat in de late Middeleeuwen grote delen van de bevolking weer konden lezen en schrijven. De lezing schetst de hoofdlijnen van die ontwikkeling, staat stil bij de materiële aspecten van het Middeleeuwse schrift (waarmee, waarop en hoe schreef men?), en bij de evolutie van de verschillende schrifttypen.

Jan Burgers (foto: UvA)

Prof. dr. J.W.J. (Jan) Burgers (Wijchen 1953) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij in 1993 cum laude promoveerde op De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Daarna was hij via verschillende projecten als docent en onderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Middeleeuwse geschiedenis aan de UvA. Vanaf 2004 is hij tevens als onderzoeker werkzaam aan het Instituut voor Nederlandse geschiedenis (nu: Huygens ING), waar hij een editie bezorgde van de Rijmkroniek van Holland en bijdragen leverde aan de reeksen Dagvaarten van Holland en van Zeeland. Thans is hij verantwoordelijk voor de digitale editie van de registers van de Hollandse grafelijkheid in de Henegouwse periode (1316-1345).
Sinds februari 2010 is hij als hoogleraar verbonden aan de Opleiding geschiedenis van de UvA.

(Alle foto’s bij deze aankondiging: Jan Burgers)