Hofjes

Datum Tijd
maandag 16 april 2018 20:00 - 22:00

– een lezing door Willemijn Wilms Floet
– toegang gratis
– locatie: De Dam, Wilhelminaweg 79, Woerden

Iedereen kent het hofje, maar vraag iemand uit de buurt waar ze precies liggen, dan blijft men het antwoord veelal schuldig. Waarom zijn deze groene oases te midden van stedelijke drukte zo’n goed bewaard geheim? Daarover gaat de lezing en het nieuwe boek Het Hofje, Bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000 van de (Delftse) architect Willemijn Wilms Floet.

Hofjes worden in Nederland al zeker zeshonderd jaar gebouwd, ze zijn geliefd en duurzaam en bijna elke oude stad kent een paar fraaie voorbeelden. In het boek zijn de ‘Hofjes van Liefdadigheid’ in kaart gebracht in zeven Hollandse steden: Amsterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Haarlem, en Leiden. Niet alleen alle nog bestaande hofjes, maar ook de hofjes die ooit werden gesticht en alweer zijn afgebroken. Het alleroudste, nog bestaande hofje komt uitgebreid aan bod: het Hofje de Bakenesserkamer uit 1395 in Haarlem. Wilms Floet stelt dat ze het geheim van het hofje voor een deel wist te doorgronden. Dat maakte duidelijk dat er ruwweg twee soorten hofjes zijn: onzichtbare, verborgen hofjes, en hofjes die juist enorm opvallen door hun monumentale uitstraling. De onzichtbare hofjes zijn vaak lastig te vinden: een eenvoudig deurtje leidt tot een nauw gangetje, een hal en tot een binnenterrein waar mensen blijken te wonen! Aan de hofjes met een monumentale toegang werd veel meer architectuur besteed, ze werden vaak ontworpen door de beste architecten van hun tijd, vaak de stadsarchitect, soms zelfs met internationale faam. Wilms Floet: ,,Wat alle hofjes bindt is het gevoel van beschutting dat de bewoners wordt geboden. De hofjesbewoners nemen genoegen met vaak hele kleine woninkjes, maar ze krijgen daar veel extra’s bij: de architectuur van een hofje zorgt ervoor dat de bewoners hun woonterritorium als veel groter ervaren dan hun eigen huisje.”

Willemijn Wilms Floet
(foto Maurice Wilbrink)

Als architect geeft ze uiteraard een aantal richtlijnen mee aan collega’s die een hofje willen bouwen: het zijn ontwerpprincipes die in de loop van zes eeuwen met veel succes zijn ontwikkeld en toegepast. Dr. Ir. Willemijn Wilms Floet is als assistant professor verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij de leerstoel Methode en Analyse van de vakgroep Architectuur. Haar expertise is analyseren van bouwwerken ten behoeve van nieuw architectonisch ontwerp. Ze was (co-)auteur van onder andere ‘Honderd jaar Nederlandse architectuur’ 1999, het ‘Zakboek voor de woonomgeving’ 2001, ‘Het ontwerp van het kleine woonhuis’ 2005 en ‘Ruimte voor democratie’ 2011. In 2016 verscheen ‘Het hofje, Bouwsteen van de Hollandse stad’.