Ikonen

Datum Tijd
dinsdag 27 november 2018 20:00 - 22:00

– Ds. Haitsmalezing door Paul Bröker
– lezing in samenwerking met de werkgroep Geloof en Cultuur van de PKN Woerden
– toegang gratis
– locatie: Lutherse Kerk, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden

Oudtestamentische Triniteit (ca. 1425)
van de Russische iconenschilder
Andrej Roebljov (1360-1430).
(Collectie Paul Bröker).

Deze lezing geeft een goed inzicht in het wezen en de verering van iconen binnen het orthodoxe christendom. Na een inleiding over de geschiedenis van de iconen – van de keizersportretten in het oude Rome en de Fayumportretten in het oude Egypte, via de beeldenstrijd in Byzantium, de val van Constantinopel en de ineenstorting van het Oost-Romeinse Rijk tot de ontwikkeling van Moskou tot het Derde Rome – komt de plaats aan bod die iconen innemen binnen de orthodoxe geloofsbeleving. We maken verder kennis met de belangrijkste onderwerpen en hun theologische en symbolische betekenissen. Aan de hand van verschillende voorstellingen van Christus, de belangrijkste iconen van de Moeder Gods, de iconen van de grote feestdagen (de Aankondiging, de Geboorte van Christus, de Doop in de Jordaan, Transfiguratie, Kruisiging, de Opstanding, Hemelvaart, Nederdaling van de Heilige Geest, Heilige Drie-eenheid en het Ontslapen van de Moeder Gods) zullen we verder worden ingevoerd in deze fascinerende wereld.

Paul Bröker

Spreker is drs. Paul Bröker, oud-directeur van Helikon, Landelijk Instituut voor Religie in Kunst en Cultuur in Utrecht en tegenwoordig zelfstandig werkzaam onder de naam ‘PaulBröker Kunstgeschiedenis’. Als kunsthistoricus laat hij zich niet direct leiden door een zuiver kunsthistorische benadering. Het is zijn overtuiging dat een goed inzicht in een kunstwerk pas ontstaat wanneer men zich verdiept in de leefwereld waarin het kunstwerk in opdracht werd gegeven. Door wie werd het
besteld? Wat was de functie van het kunstwerk en vooral: wat betekende het voor de mensen in de tijd dat het werd vervaardigd en welke symboliek draag het? In zijn lezingen en publicaties wil Paul Bröker vooral het verhaal achter de kunst vertellen.