SHHV ZOMEREXCURSIE

Datum Tijd
zaterdag 29 augustus 2015 08:30 - 18:30

SHHV ZOMEREXCURSIE
MIDDELEEUWEN LANGS DE IJSSEL, NEDERLAND ZIJN TIJD VOORUIT
De SHHV is er trots op om voor ZATERDAG 29 AUGUSTUS DE JAARLIJKSE ZOMEREXCURSIE voor onze leden aan te kondigen! In samenwerking met de Stichting HISTORIZON hebben we een interessant programma voor u weten samen te stellen, waarin het interessante met het aangename wordt verenigd.
U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar: mail@shhv.info of door telefonisch te boeken bij Marianna Kersten (telefoon: 0348-415528) en de volgende gegevens door te geven:
Naam en voorletters
Aantal personen
Adres of SHHV lidnummer
Telefoon of e-mailadres
Uw inschrijving is pas definitief als u het bedrag van Euro € 59,50 pp. hebt overgemaakt
naar bankrekening NL05 INGB 0000330797, ten name van Stichts-Hollands Historische
Vereniging. (Graag aandacht voor de precieze naam).
Tenslotte: het is goed om te weten dat er maximaal 50 personen kunnen deelnemen aan deze excursie, met een minimum aantal van 45 personen. Dus haast is geboden als u deze interessante en gezellig excursie wilt meemaken!
NB. niet-leden van SHHV kunnen zich ook aanmelden, maar leden krijgen voorrang