Van particuliere naar publieke collecties

Datum Tijd
maandag 3 februari 2014 20:00 - 22:00

Veranderingen in de verzamelcultuur in de 19e eeuw
Een lezing door de heer Jos van Heel

In:      Ridderzaal, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden
Toegang gratis

46549-miniatuurbibliotheekDe achttiende eeuw was in Nederland een periode waarin notabelen van groot tot klein geïnteresseerd waren in het aanleggen van verzamelingen van allerlei aard, waaronder ook bibliotheken. Hoezeer die verzamelingen onderling ook verschillen (soms samenhangend met het beroep of de functie van de verzamelaar), toch zijn er patronen in aan te wijzen. Dit soort collecties, ongetwijfeld een statussymbool, was van meer dan particulier belang omdat publiek toegankelijke verzamelingen slechts in beperkte mate aanwezig waren of geheel ontbraken. Onderzoekers en andere geïnteresseerden waren dus aangewezen op deze particuliere collecties. Kort na het begin van de negentiende eeuw veranderde die situatie drastisch doordat naar het voorbeeld van het revolutionaire Frankrijk publieke musea en bibliotheken werden gesticht. Die publieke collecties ontstonden dikwijls door de verwerving en samenvoeging van particuliere verzamelingen.

Voor de pauze zullen de verschillende categorieën objecten aan de orde komen waaruit die collecties waren samengesteld. Na de pauze zal, met enkele voorbeelden, worden toegelicht hoe de verzamelaars te werk gingen en waarom.en dikwijls door de verwerving en samenvoeging van particuliere verzamelingen.

Jos van Heel

Jos van Heel

Jos van Heel was als conservator verbonden aan het Museum Meermanno|Huis van het Boek In Den Haag en aan de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de vroegste boekdrukkunst en naar de manier waarop in de 18de en 19de eeuw middeleeuwse handschriften en gedrukte werken werden verzameld, bestudeerd en getransformeerd.