Kruipin

Kruipin

Buurtschap rond voormalige schans of fort Kruipin ter hoogte van Geestdorp en de Van Teylingenweg te Woerden. Ten oosten van Woerden lagen aan weerskanten van de Oude Rijn twee schansen: de Vossenschans aan de zuidkant en de Schenkenschans aan de noordkant van de rivier. In 1747 en 1748 werden op deze plaatsen forten gebouwd: in het zuiden fort Oranje, ook wel fort de Vrijheid genoemd en fort Kruipin aan de noordkant. Kruipin is genoemd naar een herberg die daar vroeger stond, bij de brug over de Kameriksche Wetering. De herberg zelf was op zijn beurt weer vernoemd naar de kleine huisjes die waren gebouwd nabij de Schenkenschans. Men moest die huisjes inkruipen. Toen in het begin van de negentiende eeuw de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond de stad Utrecht werd ingericht verloor de Eerste Hollandse Waterlinie haar betekenis. Fort Kruipin is na 1816 opgeheven en geslecht. De omgrachting van het werk is nog steeds aanwezig en te zien op kaart, luchtfoto en vanaf de weg.

Bronnen:
a. Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden Onderzoek naar de geschiedenis van het waterbeheer en de cultuurhistorische betekenis van kunstwerken, waterstaatsgebouwen, molens, gemalen en waterkeringen in het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie,
www.lantschap.nl vermoedelijk jaar 2006
b. Limes en Linie, Jan van Es, Stichts-Hollandse Bijdragen 31, Woerden 2004, pag 64
c. Hein Douqué