Woerden

WoerdenWoerden is na het samengaan met de gemeenten Kamerik en Zegveld in 1989 en Harmelen in 2001, een middelgrote provinciestad met ruim 50.000 inwoners geworden.

Gunstig gelegen in het mooiste gedeelte van het groene hart, is zij vooral bekend als kaasstad.

Woerden wordt vaak als voorbeeld genomen voor een ‘doorsnee’ Nederlandse stad; de inwoners zouden bovendien representatief zijn voor een gemiddelde van de landelijke samenleving. Als er onderzoek moet plaats hebben naar de haalbaarheid en behoefte van nieuw te introduceren zaken, dan wordt hiermee bij voorkeur in Woerden een tijdje ‘proefgedraaid’. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het wel of niet introduceren van de pinpas.

Eén aspect van Woerden is bepaald niet van een middelmatig belang: het verleden.
Door haar centrale ligging in de oorspronkelijke delta van de Rijn en in het altijd omstreden grensgebied tussen Holland en Utrecht (het Sticht), is de stad veel betrokken geweest bij grote historische gebeurtenissen. Het touwtrekken tussen de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland heeft ten gevolge gehad dat Woerden òf tot de provincie Utrecht behoorde òf deel uitmaakte van het graafschap/de provincie (Zuid-)Holland. Zie ook Geschiedenis van Stichts-Hollandse grensgebied.

In 1372 verleende hertog Albrecht van Beieren de nederzetting stadsrechten als beloning voor de aanleg van de eerste verdedigingswerken. Het huidige kasteel werd in 1410 door Jan van Beieren gebouwd en zou al het derde kasteel van Woerden zijn.
Op het hoogste deel van de binnenstad werd in de 14e eeuw begonnen met de bouw van de toren van de Petruskerk die aansloot op een ouder kerkgebouwtje. Ruim een eeuw later werd het gotische schip gebouwd en kort daarna aan de oostzijde van de kerk, het eerste stadhuis. Dat deze plek vanouds voorkeur genoot, bleek in 2003 toen bij archeologische opgravingen in de binnenstad de definitieve ligging van het Romeinse ‘Castellum Laur(i)um’ kon worden gelokaliseerd. Dit Romeinse legerkamp vormde een onderdeel van de verdedigingslinie van de noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes.

Ook op militair gebied heeft Woerden, dat ook deel uitmaakte van de Oude Hollandse Waterlinie, steeds een (bescheiden) rol gespeeld. Bij het beleg van de Spanjaarden in 1575, hebben deze zich vanwege de rondom blank liggende landerijen, op 7 schansen moeten terugtrekken. Ook de Fransen hebben de stad twee keer bezet, in 1672 en in aan het einde van de 18e eeuw. In 1790 kreeg Woerden een eigen kazerne.

Veel historische gebeurtenissen hebben een neerslag achtergelaten waarvan in deze regio nog sporen zijn terug te vinden. Het is juist daarom dat in 1957 de Stichts-Hollandse Historische Vereniging werd opgericht. Inmiddels is zij dus ruim een halve eeuw oud, maar nog altijd actueel, enthousiast en veelzijdig bezig voor en met haar ruim 600 leden!


Meer info over Woerden

Verhaal van Woerden

Woerden door het sleutelgat van de tijd. Filmpjes gemaakt door Fedor Kooijman

Namen in Woerden. Een blog van Rob van Drie