Zegveld

ZegveldDe vroegere (mini)gemeente Zegveld, die sinds 1989 tot de gemeente Woerden behoort, bevat behalve het dorp Zegveld ook het oostelijk gedeelte van de buurtschap De Meije. (Het westelijk gedeelte behoort bij Bodegraven).
De naam Zegveld betekent: rietveld, overeenkomend met de vroegere moerassige toestand. De vroegste bewoning vond plaats in het veen, dat eigendom was van het Kapittel van St. Marie te Utrecht. In 1312 werd een kerk gebouwd aan de Zegveldse Wetering, waarlangs eeuwenlang een voetpad liep.

Door de ligging op de grens van Holland en Utrecht was dit een veel omstreden gebied. Na de reformatie gingen de meeste bewoners over naar het Calvinisme, maar de buurtschap de Meije bleef Rooms-katholiek. Deze buurtschap is genoemd naar het riviertje de Meije, dat van Zwammerdam naar de Nieuwkoopse Plassen loopt.

In 1366 is de Gemeenlandskade of Hollandse Kade aan de oostzijde van de Meije aangelegd, die verder tot voorbij de Woerdse Verlaat doorloopt. Zegveld is een landelijk dorp met boerderijen en bruggetjes aan de Zegveldse Wetering, die echter midden in het dorp is gedempt, zoals nog is af te lezen aan het buiten proporties brede profiel van de Hoofdweg die door Zegveld loopt. Nabij het dorp ligt het reservaat ‘Schraallanden langs de Meije’, een ca. 12 ha. groot blauwgraslandcomplex met zeldzame flora.