Projectgroep Harmelen

wapen van HarmelenDe Projectgroep maakt deel uit van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) en heeft tot werkgebied de voormalige gemeente Harmelen, die na de herindeling behoort tot de gemeente Woerden.

In ons logo staat het gemeentewapen van Harmelen, bevestigd op 11 september 1816: “Van goud met eene fasce van sabel, verzeld en chef van 2 en en pointe van eene ruit, allen van keel.” Oorsprong/verklaring : Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie van Zuylen van Harmelen, de bezitters van de heerlijkheid.

Wij stellen ons tot doel de onderzoek te doen naar de historie van Harmelen, Harmelense gebouwen en plaatsen te beschermen en te behouden en hier bekendheid aan te geven. In de afgelopen jaren heeft de projectgroep actie gevoerd voor het behoud van gebouwen, zoals het Mandemakershuisje in Haanwijk, de Kapel van Gaza, oorspronkelijk een kerk uit 1839, de Kwakelbrug, de kleine sluis en de Theekoepel.

In 2010 is de Projectgroep door de Carnavalsvereniging De Kwakbollen te Harmelen uitgeroepen tot Verdienstelijk Harmelenaar 2010.

Door lid te worden van de SHHV (en daarmee als inwoner van Harmelen automatisch van de Projectgroep Harmelen) wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten door de SHHV-nieuwsbrief en het blad Heemtijdinghen, en kunt u gratis onze lezingen bezoeken. U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier op deze website, of door contact op te nemen met ons secretariaat.

De projectgroep bestaat uit:

 • Voorzitter: Vacant
 • Secretariaat: mw. T. van Wijngaarden
  Dorpsstraat 229, 3481 EG Harmelen
  tel.: 0348-441956
  e-mail: teunyvanwijngaarden@hetnet.nl
 • Penningmeester:  Ane van Ekeren
 • Leden:
  • Piet Baas
  • Gerrit Boes
  • Ad van Rooyen
  • Pier Sinia
  • Hans van der Spiegel
  • Jacques  Sistermans
  • Jos Bik

activiteiten
publicaties        geschiedenis