Aanvragen artikel in Heemtijdinghen

Hoe komt u aan een artikel dat in Heemtijdinghen is verschenen?

  1. Als u lid bent, kunt u een artikel als pdf toegezonden krijgen. Vul daarvoor het contactformulier in.
  2. Als u geen lid bent, kunt u het betreffende nummer van Heemtijdinghen aanvragen door een briefje te sturen naar ons archief:
SHHV boekenafdeling
Oudelandseweg 28
3443 AC Woerden

Vermeldt:

  • Gewenste nummer(s) met jaar en maand van verschijnen
  • Uw volledige naam en adresgegevens

En voeg bij:

  • 7 postzegels van € 0,64 (= € 4,44) voor één exemplaar of
  • 10 postzegels van € 0,64 (= € 6,40) voor twee exemplaren.
  • Bij meer dan twee exemplaren kunt u een e-mail zenden aan shhv.boekenafdeling@xs4all.nl . Levering en betaling geschieden dan in overleg.

Indien een nummer niet meer voorradig is, ontvangt u een fotokopie.
U kunt alle verschenen Heemtijdinghen ook inzien op de studiezaal van het ‘Regionaal Historisch Centrum’ (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard’ te Woerden, De Bleek 2.