Stichts-Hollandse Bijdragen

De Historische Vereniging Woerden en Omstreken (later gewijzigd in Stichts-Hollandse Historische Vereniging: SHHV) heeft vanaf 1967 boeken uitgegeven. Het toenmalige bestuur heeft in 1971 besloten om voor deze uitgaven een aparte stichting in het leven te roepen. De stichting Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) kreeg alle rechten van de eerder uitgegeven boeken en geeft vanaf uitgave nummer 13 uitgaven uit onder haar verantwoordelijkheid.

Thema

Plaats

Auteur

Steekwoord

SHB-31a Limes en Linie (herdruk)

Limes en Linie - twintig eeuwen verdedigingswerken tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel

Tot ca. 270 is de Rijn de grens van het Romeinse Rijk, de LIMES. De laatste dertig jaar is over die tijd uit opgravingen meer bekend geworden.
Tijdens de Middeleeuwen betwisten de graven van Holland en de bisschopen van Utrecht elkaar grote delen van de streek, leenmannen bouwen kastelen.
Daarna worden de steden machtiger. Ze krijgen muren, wallen, poorten en grachten. Water is nu een factor van belang in de verdediging.
Van Muiden naar de Biesbosch wordt tussen 1672 en 1815 een Waterlinie ingericht. Van deze linie zijn de beide Wierickes en de Wierickerschans nog goed bewaard.
Na de Franse aftocht in 1813 wordt het zwaartepunt van de verdediging aan de oostzijde van Utrecht gelegd en worden de bestaande vestingwerken overbodig. Lees verder →

Bekijk details

Cadeau voor leden

-

Voor alle leden die daar interesse in hebben, is een cadeau beschikbaar in de vorm van een prachtige reproductie van een afbeelding uit circa 1500 waarop het land tussen IJssel en Rijn is afgebeeld. Met dank aan Het Utrechts Archief. … Lees verder →

Bekijk details

SHB-40A Woerden binnen de stadsgracht (2e druk)

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld

shb40a

OP 19 MEI 2016 IS DE TWEEDE DRUK VAN “WOERDEN BINNEN DE STADSGRACHT” VERSCHENEN.

Dit is een heruitgave van het boek met dezelfde titel uit 2013. Een aantal foto’s is geactualiseerd naar de situatie van 2016. Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 of 2016 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-40 Woerden binnen de stadsgracht

Woerden binnen de stadsgracht - 100 jaar verandering in beeld.

shb40Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

Bekijk details

SHB-39 Een goede raad is rood

Een goede raad is rood - Honderd jaar sociaaldemocratie in Woerden, 1913-2013

shb39In veertien hoofdstukken wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de SDAP en de PvdA beschreven in Woerden, Harmelen en Kamerik. Lees verder →

Bekijk details

SHB-38 Verhalen rond de Broekmolen

Verhalen rond de Broekmolen - Een bijzonder gemaal met speciale bewoners.

shb38In twee delen worden behandeld: Landschap, geschiedenis en beheerders van de Broekmolen en de periode van de Tweede Wereldoorlog. Achterin het boekje zijn een speciale Molenwandelroute (8km) en een molenfietsroute (34 km) opgenomen. Lees verder →

Bekijk details

SHB-37 De treinramp bij Harmelen

De treinramp bij Harmelen - 8 januari 1962

shb37In 17 hoofdstukken worden achtereenvolgens beschreven: de aanloop tot de ramp, de botsing, de berging, het onderzoek en de genomen maatregelen, enkele ooggetuigenverslagen en het proces om te komen tot een eigen monument bij de Putkop. Lees verder →

Bekijk details

SHB-36 Een veilig slaapvertrek

Een veilig slaapvertrek - Kasteel Woerden 600 jaar, 1410-2010

shb36In hoofdstuk 1 worden de geschiedenis en de functies van het kasteel sinds zijn ontstaan beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de bouwgeschiedenis gepresenteerd. In het boek zijn ook nog tien kortere teksten opgenomen die een beeld schetsen van een bijzondere gebeurtenis, waarin het kasteel door de eeuwen heen een rol heeft gespeeld. Lees verder →

Bekijk details

SHB-35 Een goed gevuld pakhuis

Een goed gevuld pakhuis - De geschiedenis van ruim vierhonderd jaar onderwijs in Woerden van ca. 1500 tot 1920.

shb35In negen hoofdstukken wordt de geschiedenis van het onderwijs in Woerden sinds ca. 1500 aan de hand van archiefbronnen beschreven. Er is ruim aandacht voor ontstaansgeschiedenis van het onderwijs, de schoolgebouwen en de financi Lees verder →

Bekijk details

SHB-34 Veen-land Water-land

Veen-land Water-land - Honderd eeuwen landschap in de Venen

shb34In acht hoofdstukken worden de geologische, natuurlijke en cultuur-historische ontwikkelingen sinds de laatste ijstijd van het veengebied tussen Amstelveen, Bodegraven en Woerden beschreven. Het laatste hoofdstuk geeft een blik op de toekomst op grond van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Lees verder →

Bekijk details