Stichts-Hollandse Bijdragen

De Historische Vereniging Woerden en Omstreken (later gewijzigd in Stichts-Hollandse Historische Vereniging: SHHV) heeft vanaf 1967 boeken uitgegeven. Het toenmalige bestuur heeft in 1971 besloten om voor deze uitgaven een aparte stichting in het leven te roepen. De stichting Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) kreeg alle rechten van de eerder uitgegeven boeken en geeft vanaf uitgave nummer 13 uitgaven uit onder haar verantwoordelijkheid.

Thema

Plaats

Auteur

Steekwoord

SHB-33b Kadastrale Atlas Harmelen 1832

Kadastrale Atlas Harmelen 1832 - Harmelen in 1832 Grondgebruik en eigendom, tekst, tabellen en kaarten

shb33bNa een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de twee gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft: Harmelen en Gerverscop. Lees verder →

Bekijk details

SHB-33a Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst)

Kadastrale Atlas Woerden 1832 (tekst) - Woerden in 1832 Grondgebruik en eigendom. alleen tekst

shb33a Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de acht gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft. Lees verder →

Bekijk details

SHB-33 Kadastrale Atlas Woerden 1832

Kadastrale Atlas Woerden 1832 - Woerden in 1832 Grondgebruik en eigendom, tekst, tabellen en kaarten

shb33Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het kadaster en de organisatie van de landopmeting en registratie in de jaren tot 1832, volgt een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke, sociale en bouwkundige situatie in de acht gemeenten waarop deze kadastrale atlas betrekking heeft: Barwoutswaarder, ‘s-Gravesloot, Kamerik Houtdijken, Kamerik Mijzijde, Rietveld, Teckop, Woerden en Zegveld. Lees verder →

Bekijk details

SHB-32 Rondom de Kerk

Rondom de Kerk - Religie en religieuze monumenten tussen de Oude Rijn en de Hollandsche Ijssel

shb32In zes hoofdstukken wordt de kerkelijke geschiedenis gerelateerd aan de bouwwerken die ten behoeve van de godsdienst werden neergezet. Daarbij worden de facetten van de kerkgeschiedenis die hier aan bod komen, gebruikt om de bouw van kerken en gebouwen rond de religie onderling met ekaar in verband te brengen. Ook weeshuizen, ziekenhuizen, bejaardenoorden, kloosters en scholen in de regio worden als voorbeelden gebruikt. Lees verder →

Bekijk details

SHB-31 Limes en Linie

Limes en Linie - twintig eeuwen verdedigingswerken tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel

shb31In vier hoofdstukken wordt de ontwikkeling van de verdedigingswerken van de Romeinse tijd, de verdedigingswerken in de middeleeuwen (burchten), de oude Hollandse waterlinie, de nieuwe Hollandse waterlinie en de verdediging in de 19e en 20e eeuw beschreven. Lees verder →

Bekijk details

SHB-30 Het spoor terug

Het spoor terug - bezetting en bevrijding van Woerden

shb30In 16 hoofdstukken worden allerlei facetten van het laatste jaar van de tweede wereldoorlog in Woerden (organisatie van het verzet, sabotage, politie, Joden, gaarkeuken, bevrijding en Volks Herstel) belicht. Als basis heeft het persoonlijke archief van Frans Schrijver, huisarts en verzetsleider in Woerden gediend, aangevuld met informatie uit andere archieven en mondelinge informatie. Lees verder →

Bekijk details

SHB-29 De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland

De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland -

shb29Op chronologische wijze wordt in 16 hoofdstukken het ontstaan en de ontwikkeling van de lutherse kerk in Woerden beschreven. Vanaf Jan de Bakker, (geboren omstreeks 1500) tot 1998 wordt aan de hand van de achtereenvolgende predikanten een schets gegeven van de ontwikkelingen in de lutherse gemeente in het kader van de ontwikkelingen in Woerden en Europa. Lees verder →

Bekijk details

SHB-28 Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd

Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd -

shb28In 7 hoofdstukken wordt met name de kerkelijke ontwikkeling in de Franse tijd (1795-1813) in Woerden beschreven. Na een hoofdstuk waarin de woelige periode v Lees verder →

Bekijk details

SHB-27 De straatnamen van Woerden

De straatnamen van Woerden - Verklaring van alle bestaande straatnamen in Woerden, Kamerik en Zegveld.

shb27Na een inleiding over de geschiedenis van de naamgeving van straten in Woerden, Kamerik en Zegveld volgt voor deze drie plaatsen van elke straatnaam de ligging en een korte verklaring. Lees verder →

Bekijk details

SHB-26 400 jaar Hervormde Gemeente Bodegraven 1594-1994

400 jaar Hervormde Gemeente Bodegraven 1594-1994 -

shb26In 1994 bestond de Hervormde gemeente Bodegraven 400 jaar, bij welker gelegenheid deze publicatie verscheen. In 14 hoofdstukken wordt achtereenvolgens een beeld geschetst van de Reformatie, de 17e t/m de 20e eeuw, de kerken in Nieuwerbrug, het Diaconaat, de Wees- en Armenzorg en het Proveniershuis, het ontstaan van de mogelijkheid om in de kerk te zitten, de graven, het kerkzegel en de orgels. Lees verder →

Bekijk details