Stichts-Hollandse Bijdragen

De Historische Vereniging Woerden en Omstreken (later gewijzigd in Stichts-Hollandse Historische Vereniging: SHHV) heeft vanaf 1967 boeken uitgegeven. Het toenmalige bestuur heeft in 1971 besloten om voor deze uitgaven een aparte stichting in het leven te roepen. De stichting Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) kreeg alle rechten van de eerder uitgegeven boeken en geeft vanaf uitgave nummer 13 uitgaven uit onder haar verantwoordelijkheid.

Thema

Plaats

Auteur

Steekwoord

SHB-15 Album van Woerden en omstreken 1873

Album van Woerden en omstreken 1873 - 20 oorspronkelijke foto's met begeleidende tekst

shb15Facsimilé foto’s uit 1873, die voor het eerst in 1936 waren uitgegeven. Met begeleidende tekst uit 1975 van de hand van Nico Plomp. De foto’s met tekst geven een beeld van de situatie in Woerden in 1873. Lees verder →

Bekijk details

SHB-14 Bodegraven in 1672

Bodegraven in 1672 - Rampjaar in Bodegraven

shb14In deze publicatie wordt in een zevental hoofdstukken de strijd rond Bodegraven in het rampjaar 1672 weergegeven. Na een korte typering van het dorp omstreeks dat jaar, het bestuur, wordt een beschrijving gegeven van de verdediging, de militaire gebeurtenissen en de aanval van opperbevelhebber Hertog de Luxembourg. Afgesloten wordt met een overzicht van de gebruikte bronnen. Lees verder →

Bekijk details

SHB-13 Woerden 600 jaar stad

Woerden 600 jaar stad -

shb13Ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Woerden kwam deze publicatie tot stand. In 17 hoofdstukken wordt met name de middeleeuwse geschiedenis van Woerden beschreven. De eerste twee hoofdstukken schetsen kort de periode van prehistorie tot de 13e eeuw. Lees verder →

Bekijk details

SHB-12 50 jaar HBS in Woerden

50 jaar HBS in Woerden -

shb12Publicatie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de F.A. Minkemaschool (HBS) in 1969. Na een korte schets van het voorbereidende onderwijs sinds de 16e eeuw, worden de school, Woerden en de streek in hun maatschappelijke verbondenheid in een periode van ruim 50 jaar, geschetst aan de hand van herinneringen en verslagen van vergaderingen. Lees verder →

Bekijk details

SHB-11 Hoenkoop in verleden en heden

Hoenkoop in verleden en heden -

shb11Hoenkoop tot 1 september 1970 een zelfstandige gemeente, is opgegaan in de gemeente Oudewater. In deze publicatie wordt, na een artikel uit 1772, in diverse artikelen een beschrijving gegeven van het bestuur, het gemeentewapen, de economie, ambachten en beroepen, de openbare orde, de brandweer, wegenbouw, woningbouw en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw. Lees verder →

Bekijk details

SHB-10 Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk

Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk - Benschop

shb10In het begin van de jaren zestig verscheen, kort na de verbouwing/restauratie een boekje met de bouwgeschiedenis van de kerk te Benschop. Ca. 10 jaar later werd een aangepaste herdruk van deze publicatie uitgebracht. Beschreven worden het gebouw en de inventaris van de kerk. Afgesloten wordt met een lijst van aan de kerk verbonden functionarissen sinds ca. 1570 zoals predikanten, kerkvoogden, schoolmeesters, kosters enz. Lees verder →

Bekijk details

SHB-09 Harmelen op weg van oud naar nieuw

Harmelen op weg van oud naar nieuw - Fotoboek, 19e en 20e eeuw

shb09Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het sociaal-cultureel centrum op 14 februari 1970. Het boek is vooral een fotoboek, aangevuld met teksten die zijn overgenomen uit “150 jaar Harmelen in vogelvlucht” dat reeds kort na de verschijning in 1963 was uitverkocht. Na een artikel uit 1759, wordt in enkele artikelen een beschrijving gegeven van het bestuur, de economie, de openbare orde, de brandweer, de Katholieke Kerk, de Begraafplaats, middelen van vervoer, kasteel Batestein en de Commanderij in de 19e en 20e eeuw. Lees verder →

Bekijk details

SHB-08 Van achter de oude Schandpaal

Van achter de oude Schandpaal - Praatjes bij Plaatjes, historische ontwikkelingen Woerden,

shb08In een 36-tal hoofdstukken wordt een historische schets gegeven van (verdwenen) gebouwen, wijken, straten en van gebeurtenissen van Woerden door de eeuwen heen.Beschreven worden de oude stad, de oude en nieuwe vestingwerken, de stadspoorten, de verschillende kerken, de molen, de kazerne, de kruittoren, de Pensionaatsgebouwen het oude raadhuis, het Proveniershuis, het verkeer op de Rijn, het kasteel, het klooster, de spoorweg, de Singel, het Jaagpad, de Pannebakkerijen, de haven, de Jaarmarkt, de kaasmarkt en het opengooien van de stad (slechten van de wallen en dempen van de binnengracht) eind 19e eeuw. Lees verder →

Bekijk details

SHB-07 IJsselstein voor en na 1900

IJsselstein voor en na 1900 - Woord en beeld over de historische ontwikkeling gedurende het tijdvak 1880 - 1920

shb07Een beschrijving van het leven en de bedrijvigheid in IJsselstein in de periode van 1880-1920. In 20 artikelen wordt een beeld geschetst van het bestuur, de brandveiligheid, de geloofsbeleving, de beroepsbevolking en hun werk, straatnamen, het onderwijs, drankgelegenheden, het jaarlijkse openbare vermaak, het bezoek van de koningin in 1916, het wapen van IJsselstein en enkele advertenties uit 1909. Lees verder →

Bekijk details

SHB-06 Lopik nu

Lopik nu - 22 tekeningen van gebouwen en omgeving

shb0622 tekeningen van gebouwen en natuurlijke omgeving uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman van Lopik op 30 april 1969. Lees verder →

Bekijk details