Stichts-Hollandse Bijdragen

De Historische Vereniging Woerden en Omstreken (later gewijzigd in Stichts-Hollandse Historische Vereniging: SHHV) heeft vanaf 1967 boeken uitgegeven. Het toenmalige bestuur heeft in 1971 besloten om voor deze uitgaven een aparte stichting in het leven te roepen. De stichting Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) kreeg alle rechten van de eerder uitgegeven boeken en geeft vanaf uitgave nummer 13 uitgaven uit onder haar verantwoordelijkheid.

Thema

Plaats

Auteur

Steekwoord

SHB-05 Langs de Linschoten

Langs de Linschoten - Grepen uit de historische ontwikkelingen van Dorp en rivier

shb05Deze publicatie, naar aanleiding van een historische tentoonstelling in Linschoten, bevat 8 artikelen, over Else von Arnim, de laatste bewoner van het Huis te Linschoten, het riviertje, de oude Linschotenstroom, het politiereglement, de arts G. Rissink, die naar Transvaal emigreerde, de bouw van het gemeentehuis, het lager onderwijs in de eerste helft van de 19e eeuw en zaken rond de kerk gedurende de tachtigjarige oorlog. Lees verder →

Bekijk details

SHB-04 Schets van het Lager Onderwijs in Harmelen

Schets van het Lager Onderwijs in Harmelen - Een historische schets van het Lager Onderwijs van de 16e tot en met de 20e eeuw

shb04Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe openbare lagere school in Harmelen verscheen deze publicatie die een historische schets geeft van het lager onderwijs vanaf de 16e tot en met de 20e eeuw. De rol van de kerk, de staat, zowel landelijk als in Harmelen, het toezicht door de Utrechtse schoolopziener, de plaatselijke commissie van toezicht en de gemeenteraad. Lees verder →

Bekijk details

SHB-03 Prentwerk naar 18e eeuwse tekeningen van dorpen, kastelen en kerken in westelijk Utrecht.

Prentwerk naar 18e eeuwse tekeningen van dorpen, kastelen en kerken in westelijk Utrecht. - 55 afbeeldingen met tekst op zwaar kunstdrukpapier

shb03In 55 afbeeldingen wordt een beeld geschetst van gebouwen uit het Stichts-Hollandse grensgebied uit de 18e eeuw. De toelichtende (uiterst summiere) teksten zijn overgenomen uit Lees verder →

Bekijk details

SHB-02 Boreft in vroeger tijd

Boreft in vroeger tijd - Grepen uit de historische ontwikkelingen van Bodegraven

shb02Bij gelegenheid van de tentoonstelling ‘Van Romeins huisraad tot nieuw raadhuis’ werd in deze publicatie een serie artikelen over de historische ontwikkeling van Bodegraven gebundeld. Lees verder →

Bekijk details

SHB-01 Oranje en Montfoort

Oranje en Montfoort - Over de wortels van de Oranjes en Montfoort

shb01Ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem-Alexander in 1967 werd in deze eerste uitgave de afstamming van prins Willem-Alexander uit de Burggraven van Montfoort beschreven. Het gaat om een zogenaamde parenteelstaat, waaruit blijkt dat naast de Oranjes ook bijvoorbeeld Prins Hendrik en Prins Claus hun wortels in Montfoort hebben. Lees verder →

Bekijk details