SHB-31a Limes en Linie (herdruk)

Tot ca. 270 is de Rijn de grens van het Romeinse Rijk, de LIMES. De laatste dertig jaar is over die tijd uit opgravingen meer bekend geworden.
Tijdens de Middeleeuwen betwisten de graven van Holland en de bisschopen van Utrecht elkaar grote delen van de streek, leenmannen bouwen kastelen.
Daarna worden de steden machtiger. Ze krijgen muren, wallen, poorten en grachten. Water is nu een factor van belang in de verdediging.
Van Muiden naar de Biesbosch wordt tussen 1672 en 1815 een Waterlinie ingericht. Van deze linie zijn de beide Wierickes en de Wierickerschans nog goed bewaard.
Na de Franse aftocht in 1813 wordt het zwaartepunt van de verdediging aan de oostzijde van Utrecht gelegd en worden de bestaande vestingwerken overbodig. Lees verder →

  • Gepost in:

Cadeau voor leden

Voor alle leden die daar interesse in hebben, is een cadeau beschikbaar in de vorm van een prachtige reproductie van een afbeelding uit circa 1500 waarop het land tussen IJssel en Rijn is afgebeeld. Met dank aan Het Utrechts Archief. … Lees verder →

  • Gepost in:

SHB-40A Woerden binnen de stadsgracht (2e druk)

shb40a

OP 19 MEI 2016 IS DE TWEEDE DRUK VAN “WOERDEN BINNEN DE STADSGRACHT” VERSCHENEN.

Dit is een heruitgave van het boek met dezelfde titel uit 2013. Een aantal foto’s is geactualiseerd naar de situatie van 2016. Door middel van prentbriefkaarten uit het begin van de twintigste eeuw en daaronder een actuele foto van dezelfde plaats in de zomer van 2013 of 2016 wordt de verandering in de binnenstad van Woerden gedurende een eeuw in beeld gebracht. Lees verder →

  • Gepost in:

SHB-37 De treinramp bij Harmelen

shb37In 17 hoofdstukken worden achtereenvolgens beschreven: de aanloop tot de ramp, de botsing, de berging, het onderzoek en de genomen maatregelen, enkele ooggetuigenverslagen en het proces om te komen tot een eigen monument bij de Putkop. Lees verder →

  • Gepost in:

SHB-36 Een veilig slaapvertrek

shb36In hoofdstuk 1 worden de geschiedenis en de functies van het kasteel sinds zijn ontstaan beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de bouwgeschiedenis gepresenteerd. In het boek zijn ook nog tien kortere teksten opgenomen die een beeld schetsen van een bijzondere gebeurtenis, waarin het kasteel door de eeuwen heen een rol heeft gespeeld. Lees verder →

  • Gepost in:

SHB-35 Een goed gevuld pakhuis

shb35In negen hoofdstukken wordt de geschiedenis van het onderwijs in Woerden sinds ca. 1500 aan de hand van archiefbronnen beschreven. Er is ruim aandacht voor ontstaansgeschiedenis van het onderwijs, de schoolgebouwen en de financi Lees verder →

  • Gepost in:

SHB-34 Veen-land Water-land

shb34In acht hoofdstukken worden de geologische, natuurlijke en cultuur-historische ontwikkelingen sinds de laatste ijstijd van het veengebied tussen Amstelveen, Bodegraven en Woerden beschreven. Het laatste hoofdstuk geeft een blik op de toekomst op grond van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Lees verder →

  • Gepost in: