Onderwijs

Schoolplaat Waterlinie

Prins Willem III geeft uitleg

Voor het examen geschiedenis voor het havo heeft de minister besloten om de eerste vier tijdvakken (prehistorie tot en met de middeleeuwen) niet meer te examineren in het centraal schriftelijk examen, maar dit geheel over te laten aan het schoolexamen. Samen met Het Kalsbeek College in Woerden heeft de SHHV nu een serie Praktische Opdrachten ontwikkeld voor dit schoolexamen in havo-4. De onderwerpen hebben alle een raakvlak binnen het werkgebied van de SHHV. Op deze manier ontstaat een unieke kans om plaatselijke en regionale geschiedenis onder de aandacht te brengen van een jong publiek.

Tijdens de periode van uitvoering (najaar 2018) houdt de SHHV regelmatig spreekuur in de school en kunnen leerlingen met vragen over de opdrachten rechtstreeks overleggen met de opstellers.

Meer weten over de achtergronden, opzet, uitvoering en het toekomstige gebruik? Stuur een mail naar: mail@shhv.info

Hieronder staan linkjes naar de diverse lespakketten.

Algemeen
Romeinse tijd
Romeinse limes
Romeinse scheepvaart
Veenontginning

Woerden
Woerden – Romeinse Altaarsteen
Woerden – Romeins Castellum
Woerden – Het Frankische Zwaard
Groot-Waterschap van Woerden
Woerden – Kasteel

Bodegraven
Bodegraven – Verborgen castellum
Bodegraven – Sluis

Linschoten
Linschoten – Grote of St. Janskerk

Montfoort
Montfoort – Kasteel

Oudewater
Oudewater – Sluisbrug
Oudewater – Stadstoren
Oudewater – Stadswaag