Publicaties

De SHHV verzorgt verschillende publicaties en ‘twittert’:

  1. De SHHV heeft een twitteraccount. Via dit medium wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die betrekking hebben op de regionale geschiedenis (en soms een wat wijdere omtrek).
  2. Een regelmatig verschijnende Nieuwsbrief. U kunt de Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren *hier* oproepen.
  3. Het per kwartaal verschijnend tijdschrift Heemtijdinghen. De meeste artikelen zijn inmiddels gescand. U kunt *hier* zoeken op titel en het artikel eventueel opvragen.
  4. De SHHV heeft een nevenstichting opgericht voor het uitgeven van boeken: de Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen. Inmiddels zijn er 40 boeken uitgegeven. Een overzicht van deze uitgaven kunt u *hier * vinden.
  5. QRcode

DVD CastellumIn 2007 is er een DVD verschenen over de geschiedenis van Woerden; vanaf de Romeinen tot 1372, het jaar dat Woerden stadsrechten kreeg. Deze DVD met de titel Van Castellum tot Stad is nog verkrijgbaar. U kunt de DVD bestellen door € 9,50 (€ 5,00 + € 4,50 aan verzendkosten) over te maken op bankrekeningnummer NL05INGB 0000 330797 t.n.v. penningmeester SHHV Woerden. Vermeld uw volledige adresgegevens op de overschrijving en de omschrijving DVD Castellum.