Wijziging van de statuten

Het bestuur heeft een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven in verband met een voorstel tot wijziging van de statuten. Met deze wijziging hoopt het bestuur de zogeheten ANBI-status te verkrijgen voor de SHHV. De extra ledenvergadering vindt plaats in de pauze van de lezing van 14 december 2017, te houden in De Dam te Woerden.

Een pdf van het complete voorstel van de gewijzigde statuten kunt u hier bekijken.

Om het voorstel aan te nemen is twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen ter vergadering nodig. Het bestuur is uiteraard bereid om ook vooruitlopend op de vergadering vragen te beantwoorden. U kunt deze indienen bij de secretaris via mail@shhv.info

De oproeping tot de vergadering, met een verdere toelichting, is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van oktober 2017. U kunt deze Nieuwsbrief hier lezen.