ANBI-status

De Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) heeft per 1 januari 2018 de culturele ANBI-status verworven. Dat betekent dat giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Doelstelling

Het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied.
art. 3 van de Statuten

Contactgegevens
Stichts-Hollandse Historische Vereniging
Adres secretariaat:
Bekenlaan 20
3448 XC Woerden
Telefoonnummer: 06-50 25 78 22
E-mail: mail@shhv.info

Fiscaal nummer
8063 31 689

Bestuurssamenstelling
Dhr. N.J.J. de Kort, voorzitter
Dhr. F.H.M.M. Langen, 1e secretaris
Dhr. A.C.W. Albers, 1e penningmeester
Mevr. M.J. Mulder-Snaauw, vicevoorzitter
Mevr. A.M.S. Kemkes, 2e penningmeester
Dhr. P.O.J. van der Horst, lid
Dhr. P.D. Baas, lid

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Statuten
Voor de statuten, klik hier

Jaarverslag (inclusief financiƫle verantwoording) en beleidsplan
Klik hier voor het meest actuele document.

Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie die voor u als donateur van belang is.