Overzichtskaarten

Stichts
Hollands
weer Stichts.
opnieuw Hollands
toch weer Stichts

“Aen ‘t ende van den Lande” zijn de grenzen sinds mensenheugenis bevochten, verdeeld of gewoon administratief gewijzigd door de Hollandse graven, de Utrechtse bisschoppen en de Haagse hoge heren.

Het grillige verloop van een eeuwenlange geschiedenis laat zich aflezen in elke atlas; en nog steeds zijn de namen herkenbaar van de voormalige heerlijkheden en gemeenten. Tegenwoordig worden in deze gewesten geen grenzen meer te vuur en te zwaard verdedigd; o nee, in de 20ste eeuw gaat dat heel keurig met dikke rapporten, inspraak en het tellen van de stemmen van hen, die geacht worden de bevolking te vertegenwoordigen.

Situatie eind 18de eeuw - begin 19de eeuw Stichts-Hollandse grensgebied

De actualiteit van gisteren is morgen al historie en daarom bestaat er vandaag een historische vereniging, die het verleden in herinnering brengt met het oog op de toekomst. Bijna elke rnaand, jaar in jaar uit, wordt door lezingen, excursies, artikelen in Heemtijdinghen en nu ook via deze website hieraan een bijdrage geleverd.

Situatie eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw Stichts-Hollandse grensgebied

Door de kaartjes wordt het karakteristieke beeld opgeroepen van een steeds kleiner wordend aantal groter wordende gemeenten in het Stichts-Hollandse grensgebied langs de Oude Rijn en de Hollandse IJssel in de loop van enkele eeuwen.

Maar toch, belangrijker dan de grillige wisseling van de administratieve scheidslijnen is uiteindelijk de levensruimte, nu en straks, in deze groene gewesten, midden in de Randstad “aen ‘t ende van den lande”.

Situatie tot 31 december 1988 Stichts-Hollandse grensgebied

Bekijk het werkgebied →