Hofplein

Johan van Oldenbarnevelt

Het Hofplein is het centrale plein van het huidige zorgcomplex Weddesteyn en het nieuwe woningcomplex op de voormalige locatie van de Vossenschans nabij de Utrechtsestraatweg te Woerden. De naamgeving heeft de nodige voeten in de aarde gehad. In 1983 was het verzoek ingediend om de locatie Piet Heinplein te noemen. De naam werd afgewezen door de gemeente, omdat Piet Hein, de Zilver Vloot-zeeheld uit de 80-jarige oorlog, geen staatsman was. Dit terwijl de locatie in het Staatsliedenkwartier ligt. Om uit de impasse te geraken, is een wedstrijd uitgeschreven waaruit de naam Hofplein rolde. De gemeentelijke straatnamencommissie oordeelde, dat deze naam een verwijzing inhield naar het staatsliedenkwartier bij uitstek, nl. het Binnenhof en de Hofvijver te Den Haag.

Johan van Oldenbarnevelt was als directe opvolger van Willem de Zwijger een belangrijk Nederlands staatsman tijdens de Tachtigjarige Oorlog; hij werkte lange tijd samen met Willems zoon prins Maurits van Oranje. In 1619 werd hij op het Binnenhof onthoofd wegens (het zeer omstreden, want politiek beinvloede vonnis van) hoogverraad.

Bron:Hein Douqué