Steenkuilen

Steenkuiilen, het begin van de Prinsenlaan

In de jaren ’20 van de 20e eeuw werd het woningbouwplan Steenkuilen in Woerden (omgeving Prinsenlaan) gerealiseerd. De naam verwees naar eerdere kleiafgravingen ter plaatse voor de steen- en pannenbakkerijen aldaar. Bij gemeenteraadsbesluit van 16 juni 1926 werd een van straten in het nieuwbouwplan vernoemd naar die steenkuilen. Met een kleine meerderheid van 6 tegen 5 stemmen werd echter in 1936 die straatnaam veranderd in de Prinsenlaan, vanwege het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. De naam Steenkuilen is al veel ouder: in het archief van de Woerdense weeskamer is er al in 1592 sprake van de Steenkuylen. Volgens overlevering verwijst de naam ook naar gronden achter bij de Kromwijkerkade alwaar executies plaatsvonden.

Bronnen:
a.De straatnamen van Woerden, W.R.C. Alkemade en L.Cl.M. Peters, Stichts-Hollandse Bijdragen 17, Woerden 1996, pag. 100
b. Hein Douqué