Arminiushuis

In het pand dat hier oorspronkelijk stond, werd in 1560 Jacob Harmenszoon geboren. Hij is beter bekend onder zijn verlatijnste naam Jacobus Arminius. Arminius was professor in de theologie aan de universiteit van Leiden en keerde zich tegen de predestinatieleer (voorbeschikkingsleer), die in Leiden werd verdedigd door professor Gomarus. De twisten tussen hun volgelingen leidden bijna tot een burgeroorlog.

Arminius stierf in 1609 en is in de Pieterskerk in Leiden begraven. Zijn leer en aanhangers, de remonstranten, werden door de Dordtse Synode in 1618 veroordeeld.

In 1601 kreeg het pand zijn huidige aanzien. In de gevel een beeld van Vrouwe Fortuna, dat is toegeschreven aan de beroemde bouwmeester Hendrick de Keyser.