Broeckerpoort

 (met gravure 16-06-99)

Schuin tegenover de Broeckerstraat stond tot 1857 de Broeckerpoort.  ‘Broek’ is een oud woord voor moeras en kan òf verwijzen naar de moerassige plek bij het stroompje de Biezen dat hier liep òf naar de polder Diemerbroek buiten Oudewater.

De Broeckerpoort vormde de doorgang door de Biezenwal, die bij het Rodezand met een scherpe bocht naar de IJssel afboog. Door deze poort kon men langs de IJssel via Hekendorp naar Gouda en langs de Kerkwetering naar Papekop en Diemerbroek.

Het huidige Arminiusplein met bebouwing was vroeger een deel van de stadsgracht.