Duiventoren

duiventoren4
De toren is gesitueerd: in het weiland ten oosten van de Joncheerelaan.

Gebouwd in de 18e eeuw. De toren heeft toebehoord aan het voormalige kasteel “Huize Harmelen”. Hij is gerestaureerd in 1951 en 1998. De toren is een rijksmonument, in eigendom van de Gemeente Woerden.

Kenmerken

Een in metselwerk opgetrokken vierkant (270×270 cm) vormt de basis van de toren. Het metselwerk van de onderbouw is in kruisverband opgetrokken, de bovenbouw in halfsteens verband. Het voegwerk in een z.g. knipvoeg. Op de 4 hoeken staan gemetselde steunberen (35×35 cm), die op een bepaalde hoogte verjongen.
Vanaf het maaiveld is een gestukadoord punt van 60 cm aangebracht.
Het gebouw is afgewerkt met een ingesnoerd tentdak, gedekt met leien in schubbendekking met lood op de hoekkepers. Het dak wordt bekroond met een windvaan. Onder het dakoverstek zijn vijf vlieggaten gesitueerd.
Het verband binnen de toren wordt gevormd door houten balklagen met smeedijzeren ankers aan het metselwerk verbonden
in de gevel aan de noordzijde is een gemetselde spitsboog met luik aanwezig. Volgens de overlevering werd de toren in de 19e eeuw door ca. 60 tot 350 duiven bevolkt.

Samenstelling: Stichts-Hollandse Historische Vereniging (projectgroep Harmelen)
Augustus 2001, Gerard C. den Engelsman