Nederlands-hervormde kerk

nhkerk

Gesitueerd: Kerkplein 1 te Harmelen

Bouwjaar: Late middeleeuwen. De ingebouwde westtoren en het koor zijn van begin 15e eeuw, schip en dwarsvleugel late 15e eeuw.

Restauratie: Na de kerkverbranding tijdens de reformatie en de daarop volgende restauratie in 1632 hebben de Fransen in 1672 een deel van de kerk en de toren verwoest. Net als na de brand in 1900 zijn de muren hierbij gespaard gebleven. Nadat de kerk enige tijd in onbruik is geraakt heeft in 1840 opnieuw een restauratie plaats gevonden. De brand in 1900 als gevolg van blikseminslag heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de Harmelense bevolking, gezien de verschillen van inzicht omtrent eventuele herbouw of het volledig amoveren van de restanten. De toenmalige burgemeester H. Ph. Baron van Heemstra heeft overtuigend aangedrongen op wederopbouw, die in 1902 zijn gestalte heeft gekregen.

Als gevolg van achterstallig onderhoud heeft in de jaren 1977/78 wederom een grondige aanpassing plaats gevonden.

Het gebouw

Bouwstijl: Laatgotische bakstenen kruiskerk
Kenmnerken:

  • een eenbeukig schip met enkele kolommen
  • de gevelvensters zijn in glas en lood uitgevoerd en zijn (in de voor gotisch kenmerkende stijl) van spitsbogen voorzien
  • de gevels zijn in schoon metselwerk uitgevoerd
  • het driezijdig gesloten koor met het transept is lager dan het schip van de kerk
  • het dak is gedekt met leien in een maasdekking
  • boven de ingang is in het zandsteen de volgende tekst gebeiteld: ‘Genade zij U en vrede”.

Samenstelling: Stiohts-Hollandse Historische Vereniging (projectgroep Harmelen)
Augustus 2001, Gerard C. den Engelsman