Publicaties Harmelen

Boeken:

 1. 150 jaar Harmelen in vogelvlucht, Boon J.G.M. & C.B. Wells, 1963, Uitg. SHHV
 2. Harmelen op weg van oud naar nieuw, Boon J.G.M., 1970, Uitg. SHB-09
 3. De Hervormde Gemeente Harmelen, Bruijn Jac. de, 1973, Uitg. Hervormde Kerk Harmelen
 4. Harmelen. Kasteel, Kerk en Kerspel, Bemmel J. van, 1987,Uitg. SHB-17
 5. Honderd jaar Bakkerij Siegert 1891-1991 Siegert Carl, 1991, Uitg. CopyPrint 2000
 6. Harmelen, ‘s Heeren Gerechtsplaats 1900-nu Warmels-van Kooten H., 1993, Uitg. Van Geyt
 7. Harmelen, De Klokken luiden, Rooijen Ad & Frank van, 1995, Uitg. St.Bavoparochie
 8. Harmelen, Geschiedenis en Architectuur Loeff K. & Smeets E., 2000, Uitg.Spou-Utrecht 2000
 9. Harmelen in oude ansichten, 3e druk Siegert, Carl A., 1985, Uitg. Eur. Bibl. te Zaltbommel
 10. Kadastrale Atlas provincie Utrecht 7: Harmelen in 1832, grondgebruik en eigendom, tekst en kaarten Werkgroep kadastrale atlas prov. Utrecht, 2002, Uitg. SHB-33b
 11. Ter nagedachtenis Treinramp Harmelen 8 januari 1962 Hans Victoor, 2008, Uitgave in eigen beheer,  ISBN 978-90-8834-519-7
 12. Bedrijvigheid in Harmelen, Harmelense ondernemingen en hun geschiedenis, Carl Siegert en Mieke Schilder, 2011, Uitgave in eigen beheer
 13. De Treinramp bij Harmelen, 18 januari 1962, Ed Janson, Fotoredactie: Ed Janson en Ton Scheffelaar,, 2011, Uitg: SHB-37 en Stichting Dorpsplatform Harmelen ISBN 9789491229046

Bibliografie

Ten behoeve van werkstukken, scripties e.d. is een lijst beschikbaar van literatuur over Harmelen, samengesteld door N. Plomp, onder de titel “Bijdrage tot een beknopte bibliografie betreffende het Land van Woerden.” Deze selectie is samengesteld in opdracht van de Stichting voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek ten behoeve van de Werkgroep Interdisciplinair Historisch Streekonderzoek Woerden.

 1. Aanzienlijke openbare verkooping van de ambachtsheerlijkheden van Harmelen, Haanwijk, Bijleveld, Harmelerwaard en den Indijk, het kasteel Harmelen … Harmelen, De Raadt, 1913. 122 blz, afbn, – Veilingcatalogus.
 2. Boon, J. G. M. Schets van het lager onderwijs te Harmelen tot aan de ontwikkeling in de 20e eeuw. Woerden, Historische Vereniging Woerden en omgeving, 1968. 44 blz., afbn., prtn. (Stichts-Hollandse Bijdragen; no. 4).
 3. Boon, J. G. M. Harmelen op weg van oud naar nieuw. Woerden. Historische vereniging Woerden en omgeving, 1970. 140 blz, afbn. (Stichts-Hollandse Bijdragen no. 9).
 4. Boon, J. G. M. en C. B. Wels. Honderdvijftig jaar Harmelen in vogelvlucht. Z. pl. en uitg., 1963. 55 blz., afbn.
 5. Bruijn, Jac. de. De Hervormde Gemeente Harmelen; historisch geschetst van haar oorsprong tot aan heden. De Meern, eigen uitgave, 1973. 235 blz.
 6. Burman, P. Batesteinum, in concione academica celebratum, die XXII. Septembris MDCCXXXVIII. Leiden, Coenraad Wishoff en Daniel Goedval, /1738/. 38 blz.
 7. Dekker, C. Inventaris van het archief van de heerlijkheid Harmelen c.a., 1585-1964. Utrecht, Rijksarchief in Utrecht, 1975. 28 blz.
 8. Duinker, P. P. Inventaris van het archief van het waterschap Haanwijk. ‘s-Gravenhage, Provinciale Inspectie van de Gemeente- en Waterschapsarchieven in Zuid-Holland, 1966. 11 blz.
 9. Heeringa, K. De oude archieven van de gemeente Harmelen. Verslagen omtrent ‘s rijks oude archieven; jrg. 54(1922), dl. 2, blz. 299-325. Bevat inventaris van de archieven van het kerspel Harmelen, van het gerecht van Harmelen, Harmelerwaard, Haanwijk en Bijleveld, van Harmelerwaard, van de gemeente Harmelen, van de polder Harmelen, van het gerecht van Indijk, van de gemeente Indijk, van de polder Oudeland en Indijk (het Oudeland van den Indijk), van de gerechten in Gerverskop (en Breudijk), van Gerverskop Ravenswaey’s (De Munnik’s, Van Cleeff’s) gerecht (Gerverskop in het Westeinde), van Gerverskop Staten en Uyttenham’s (Van der Muelen’s “De Marez” ) gerechten (Gerverskop in het Oosteinde) van de gemeente Gerverskop, van de polder Gerverskop en van de polder Breudijk.
 10. Heeringa, K. De oude archieven van de gemeente Veldhuizen. Verlagen omtrent ‘s rijks oude archieven; jrg. 45(1922), dl. 2, blz. 326-336. Bevat inventaris van de archieven van het gerecht van Veldhuizen, Bijleveld, Rosweide en Reierskop-Lichtenberg, van Reierskop-Kreuningen en Reierskop-Meerlo of Sint Pietersgerechten, van Reierskop-Kreuningensgerecht, van Reierskop-Sint Pietersgerecht, van de gemeente Veldhuizen, van de polder Rosweide, van de polder Veldhuizen, Bijleveld en Reierskop-Lichtenberg, van de polder Reierskop-Kreuningen, en van de polder Reierskop-Sint Pieters (en Indijk).
 11. Heldam gaat verdwijnen. Maandblad van “Oud Utrecht; jrg. 31(1959), blz. 140.
 12. Jonge van Ellemeet, B. M. de en J. H. de Vey Mestdagh. Inventaris van het Groot-Waterschap Bijleveld en de Meerndijk. Utrecht, Rijksarchief in Utrecht, 1956, 19 blz.
 13. Leeuwen, C. G. van. Het moerasterrein langs de Bijleveld onder Vleuten. De Levende Natuur? jrg. 54(1951), blz. 227-231.
 14. Natuurbeschermingswacht Woerden. Schubvaren. De Levende Natuur; jrg. 69(1957), blz. 142, afb. – Muurvegetatie bij de hervormde pastorie.
 15. Pabst, B.G.A. Dissertatie historico-juridica inauguralis de hydrarchia Bijleveld. Utrecht, Joh, Altheer, 1836. 18, 91 blz., afb. – Bevat een appendix; Handvesten voor het waterschap Bijleveld (waarin naamlijsten van functionarissen en index) 126 blz. Voorts 4 blz. theses en 2 uitsl. krtn.
 16. Pabst, B.G.A. Batestein onder Harmelen. Utrechtsche Volks-Almanak; jrg. 1842, blz. 97-107. Herdrukt in: Heemtijdinghen; no. 25, november 1969 blz. 5-8. afb.
 17. Plomp, N. Een merkwaardige schoutenfanilie. De Stichtsche Heraut;, jrg. 9(1962), afl. 3, blz. 22-23. – Betreft schouten in Gerverskop.
 18. Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Harmelen-Utrecht, Provinciale Planologische Dienst, 1949; (Publicatie no. 5). 48 blz., grafieken, tabn., krt.
 19. Renaud, J. /G. N./. Een en ander over het huis Harmelen, Z. pl. en uitg., z.j., 5 blz., afbn,, plgr.
 20. Rooijen, A. van. Harmelen en omstreken. Utrechtse Jaarboekje; jrg. 68(1909), blz. LIII-LXV; jrg. 69(1910), blz. III-XL, afbnl.
 21. Schutte Hildebrand, M. Tweetal leerredenen, uitgesproken op den algemeenen Dank-, Vast- en Bede-dag, den 13 van Louwmaand 1814. Leiden, Do du Saar, 1814».8, 64 blz. – Hervormd predikant.
 22. Ter herinnering aan het 100-jarig bestaan van het gemaal “De Adriaan”. Z. pl. en uitg. /1973/. 8 blz., afbn.
 23. Tielrooy, P. H., Militaire hulp bij de treinramp te Woerden. Legerkoerier; jrg. 12(1962), blz. 5, afbn.
 24. Twee advertenties uit 1811. Heemtijdinghen; jrg. 7(1971), blz. 23. – Betreft o.m. de herberg “Het Wapen van Harmelen”‘.
 25. Voo, E. E. van der. Varenmuurtjes in het gebied van de Oude Rijn. De Levende Natuur-, jrg. 66(1963), blz. 190-191.
 26. Voo, E. E. van der, en C.G. van Leeuwen. Ceterach officinarum Lamk. & DC. Gorteria; jrg. 1(1963), blz„ 96-97. – Betreft muurvegetatie.
 27. Waaijer, C. de. Het huis Harmelen. Jaarboekje Oudheidkundig Genootschap “Niftarlake” ; 1936, blz. 30-39.
 28. Wennekendonk, J. G. Kerk- en kerkhofwijding; twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten den 2 Julij 1833. Utrecht, J. R. van Rossum, 1840. 4, 61 blz.
 29. Rossum, J.R. van, Iets over ‘t Grootwaterschap “Bijleveld en de Meerndijk”. Utrechtsch Jaarboekje; jrg. 73(1914), blz. XLIV.