De afdelingsnamen van Weddesteyn

Het Zuwe Zorgcentrum aan het Hofplein heette vroeger verzorgingshuis Weddesteijn. De toenmalige directeur, Hein Douqué, heeft de namen van de afdelingen van Weddesteijn zo veel mogelijk vernoemd naar locaties in en rond Woerden waarvan de namen in onbruik zijn geraakt, maar nog wel bekend waren/zijn bij de bewoners van het complex.
De herkomst van de namen is in 2008 uitgezocht door Frans van Bork en Bets Peerdeman, leden van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging in samenspraak met Hein Douqué.

Het geheel is ook als een digitaal boekje uitgegeven. Naar aanleiding van een vraag van een van onze leden, hebben we de inhoud van dit boekje op onze website gezet, zodat die ook voor andere belangstellenden te lezen is.

Klik hier voor de beginpagina.