Havo-leerlingen Kalsbeek College aan de slag met lokale geschiedenis

Foto: Kalsbeek College Woerden via Facebook

Donderdag 13 september vond de aftrap plaats van het onderwijsproject dat de SHHV in samenwerking met het Kalsbeek College ontwikkeld heeft. Afgelopen week zijn zo’n honderd leerlingen uit 4-havo voor het vak geschiedenis aan de slag gegaan met in totaal zestien praktische opdrachten. Dit schoolexamen komt in de plaats van een deel van het centraal schriftelijk examen. De opdrachten gaan over diverse onderwerpen uit de eerste vier tijdvakken (prehistorie tot en met de Middeleeuwen) en beslaan verschillende plaatsen in het werkgebied van de SHHV. De komende weken besteden de leerlingen elke week een aantal uren aan de
opdracht en werken ze naar een eindpresentatie toe. Het project eindigt op 19 oktober. De opdrachten zijn te vinden op de pagina Onderwijs.