Nico Plomp overleden

Foto: Van de Poll site

Op 4 juli jl. overleed Nico Plomp, medeoprichter van onze vereniging. Onze wortels reiken zestig jaar terug in de historie en sindsdien onderscheidt de SHHV zich in het ontsluiten van historie – in brede zin – voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. Dat karakter van onze vereniging is meegegeven bij de oprichting en nog steeds terug te vinden in de passie waarmee lezingen worden georganiseerd en bezocht, excursies kunnen rekenen op een trouw publiek, en Heemtijdinghen met kwaliteit worden samengesteld, met zorg worden geproduceerd en verzonden, en met waardering worden gelezen. Daarnaast geldt de inzet van onze Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB) als onderscheidend in de uitgave van bijzondere werken.

Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Nico Plomp, een van de oprichters van onze vereniging, te benoemen tot Ridder in de Orde Van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van Bodegraven-Reeuwijk, de heer Dirk-Jan Knol. De uitreiking vond vlak voor zijn overlijden plaats op 29 juni jl. Nico werd onder andere onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet als plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. Hij schreef meer dan honderd genealogische publicaties en bevorderde de kwaliteit van genealogisch onderzoek. Jarenlang was Nico niet alleen het ‘gezicht’ van de genealogie in Nederland, maar ook bekend als nauwgezet onderzoeker van historie. Tot zijn bekendste werken behoren “Woerden 600 jaar stad”, “Bodegraven en Boreft”, en “Oranje en Montfoort – De afstamming van prins Willem Alexander uit de burggraven van Montfoort”. Namens onze vereniging was
secretaris Frans Langen aanwezig bij de uitreiking. Frans heeft zich op bijzondere wijze ingespannen om dit zeer terechte eerbetoon te laten realiseren.
Wij wensen Zwanet en haar familie alle sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Tegelijkertijd kijken wij met eerbied en dankbaarheid terug op alles wat Nico voor onze vereniging heeft betekend. Hij maakte onderscheid en leerde ons onderscheiden.

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli om 11 uur bij uitvaartcentrum De laatste Eer, Oudelandseweg 52, Woerden.
Op vrijdagavond om 19 uur is er, op die locatie, ook gelegenheid tot condoleren

Niek de Kort – voorzitter SHHV

Lees dit artikeltje uit 1958 nog eens, over de eerste jaren van de SHHV.