Woerden Vestingstad

de dichtregel is van Nienke Gorter, 3e stadsdichter van Woerden. (meer dichtregels vindt u op www.cultuurlokaal.nl)

De Vestingraad, een aantal partijen die betrokken zijn bij de binnenstad van Woerden, heeft een visie ontwikkeld. Deze is eind april gepresenteerd en inmiddels ook aangeboden aan de gemeenteraad. U kunt deze visie hier downloaden.

Het bestuur van de SHHV heeft op deze Binnenstadsvisie een reactie geschreven, die u hier kunt lezen.
Onze belangrijkste conclusie is dat Woerden meer is dan alleen een vestingstad uit de 17e eeuw. Woerden bestaat als woonplaats minstens zo’n tweeduizend jaar. Archeologische vondsten laten zien dat deze plek overigens ook al in de prehistorie werd bewoond. De episoden uit het roemrijke verleden, vormen de ingrediënten voor een aantrekkelijke positionering van Woerden. Eén van de episoden wordt gevormd door de (opeenvolgende generaties) vestingwerken. De rode draad door de geschiedenis van Woerden is dat het, in tal van opzichten, steeds een grensplaats is geweest. Sterker nog, uit de geschiedenis van Woerden als grensplaats is op fascinerende wijze ook te illustreren hoe de geschiedenis van de Lage Landen zich ontwikkelde. Als voorbeelden van deze grensplaats-functie gelden onder meer:
1. De Romeinse Limes loopt van oost naar west door Woerden. De Rijnstraat is feitelijk de noordgrens van het Romeinse Rijk, waar je nu vreedzaam een kopje koffie langs de (weer stromende?) grensrivier zou kunnen drinken.
2. De Oude Hollandse Waterlinie loopt van noord naar zuid door Woerden. In 1672 is dit de enige plek geweest waar de Fransen een doorbraak probeerden te maken, maar die mislukte. Aan die waterlinie ontleent Woerden overigens zijn Vestingkarakter.
3. Woerden ligt centraal in het Groene Hart met zijn unieke cope-ontginningen, gelegen in een historisch veenweidegebied dat al vanaf het jaar 1000 in cultuur is gebracht. De boerenkaas is een uniek product van deze streek, ontwikkeld na de VOC-tijd toen het land minder geschikt werd voor verschillende vormen van akkerbouw.
4. Ook de Reformatie maakte Woerden tot een unieke grensplaats, met een aanvankelijk ten opzichte van de wijde omgeving afwijkende voorkeur voor de Lutherse visie. De eerste martelaar was een Woerdenaar (Jan de Bakker) en, om nog een saillant feit te noemen, met typisch Woerdens pragmatisme werden in 1566 de beelden van de toen Lutherse Petruskerk verstopt voordat de Beeldenstorm losbarstte.

In onze visie doen wij concrete handreikingen om dit bijzondere geschiedenisverhaal zichtbaar te maken.